Vi kan tilby supportavtaler for alle produktkategoriene våre. Hver avtale kan tilpasses ditt behov.

Telefon 40 00 35 90.

Vi har utvidet åpningstider for support og en web-basert supportportal der du kan legge inn, og følge med på din sak.

Vi kan fjernsupportere nettverk om det er ønskelig. Det betyr rask responstid og at vi ofte ikke trenger å være fysisk til stede for å løse mange nettverksproblemer.

Dersom du har behov for det kan du få låne et tilsvarende produkt, dersom apparatet må sendes inn til service.

Under er det en lenke som kan brukes for at Com-Net kan ta over datamaskinen din for enklere å kunne hjelpe deg. Velg KJØR/RUN for å starte TeamViewer eller LAGRE/SAVE dersom du ønsker å laste ned filen til PC-en din, slik at du har den tilgjengelig neste gang du har bruk for den.