Konferanse Chat og Poll

ComRom

Med Com-Net sin unike konferanseløsning ComRom, økes engasjementet og gir alle deltagere en mulighet til å engasjere seg, komme med innspill, og stille spørsmål selv i store forsamlinger.

Media omtalte ComRom som «en app for sjenerte» da vi lanserte denne våren 2017.

«Når det sitter 500 mennesker i salen, kan det være fem av dem som er aktive og stiller spørsmål. Spesielt når alt foregår på engelsk, kan det være vanskelig for norske «sjenerte» deltakere å ta ordet. Da går vi går glipp av mange kloke spørsmål» -Dag Lausund: Grunder og dgl. leder Innotown

Vi har erfaring fra en rekke større og mindre konferanser og kan gi råd og levere alle typer løsninger tilpasset konferansens størrelse, innhold og lokaliteter. Spør oss til råds om tekniske løsninger til alle typer stormøter / konferanser. Lydutstyr, lys, storskjermer, nettverk og annet teknisk utstyr leveres sammen med erfaren rådgivning og teknisk gjennomføring.

Enda bedre konferanse med Com-Net